Kommenteeri

Lilleoru Põhikool – kaks korda kasvamist

Läinud sügisel istus Rae vallas asuva Lilleoru MTÜ vastavatud põhikooli pinkidesse kaheksa esimese ja teise klassi õpilast. Haridust hakkas jagama kaks klassiõpetajat. Nüüd hakkab koolis õppima juba 16 õpilast, lisandub õpetajaidki. 

“Kadusid meil polnud,” ütleb Lilleoru kooli direktriss Marika Ivandi naerdes. Kaduks ei saa ju pidada seda, kui üks õpilane, kelle noorem veli saab koha kodulähedasse lasteaeda, siis ise ka sinna lähedal asuvasse kooli siirdub. Nii vanematel logistiliselt lihtsam – sõit ühes suunas. Pealegi kui selle ühe lahkunud õpilase asemel istub pinkidesse üheksa uut last. Jätkatakse aga ikka liitklassina.

“Juurde tuleb lapsi nii esimesse kui ka teise, aga ka vastavatavasse kolmandasse klassi. 18 õpilast on ka maksimaalne arv, mida saame liitklassi puhul vastu võtta,” tutvustab direktriss põhikooli arengukavasse kirjutatud kokkuleppeid.

Mõnel koolipäeval on õpilastel kõik tegevused koos, mõnel päeval gruppidesse jaotatuna selle järgi, millises aines üks või teine õpilane tugev on. “Püüamegi panna lapsed õppima gruppides selle järgi, kuidas avalduvad nende anded,” selgitab kooli juhataja. Ka õpetajate jaotus tahetakse teha nii, et igal grupil oleks keegi, kes õpilasi nii eri- kui huvialaliselt toetab. Näiteks hakkab reaalainetes tugevaid õpilasi õpetama äsja kooli õpetajaks tulnud Ahti Sepsivart.

“Me ei jälgi klasse, vaid lapse huvipõhisust,” kinnitab Marika Ivandi, kes ise tuli Lilleorgu koolijuhiks Keila Kooli õppejuhi kohalt. Ja seda tulekut suurest koolist väikesesse, omade põhimõtete ja tõekspidamistega alustavasse kooli pole ta kahetsenud. “Keilas õppejuhina sain sellise kogemuse, et vaevalt üks kool suudab mind veel millegagi üllatada,” arvab direktriss.
Siiski üllatab teda siiamaani agarus, millega lapsevanemad kooli edendamisel kaasa löövad: koolimaja lähedusse metsatukka valmis lastevanemate abiga kahekordne onn ja seiklusrada, alati tullakse talgutele, ka kooli veebilehekülge ja FB lehte toimetavad lapsevanemad.

“Meil on küll kaks suuremat ja tuntumat kooli oma asukohalt üsna lähedal, aga lapsevanemad valivad ikka meie kooli. See lisab kindlust, et oleme õigel teel,” ütleb direktor Marika Ivandi. Kevadel korraldati lastevanemate hulgas kooli ja õppetööga rahulolu uuring. Selgus, et lapsevanemad hindasid keskkonda, kus lapsed õpivad, samuti kooli praktilisust – kogu õppetöö on seotud praktiliste ülesannetega ja igale õpilasele lähenetakse personaalselt, enim leidis aga äramärkimist Lilleoru Põhikooli eripära – õpilaste teadlikku arengut toetav õppetegevus. Nii kasvab üles juba teistsuguste enesejuhtimise oskuste ja võimalustega põlvkond, vähenevad kannatusi põhjustavad läbielamised ja võimalik konfliktsus ning muutub ühiskond tervikuna.

Lilleoru õppekeskuse juurde, kus seni toimusid õppetunnid, püstitati õppeaasta alguseks lisaks moodulklass. Lilleoru Põhikool hakkab taotlema tegevusluba koolitöö läbiviimiseks kuni kuuenda klassini.

Lugu ilmus Harju Elus 2. septembril, loo autor Ülo Russak https://www.harjuelu.ee/lilleoru-pohikool-kaks-korda-kasvamist/?fbclid=IwAR1RMPf5YWIq4r2_Tg26rGItGWFvjWte3Az_iqw9ovR_n-_39KhvQERxfc8 


Lisa kommentaar

Email again: