Kommenteeri

Lilleoru Põhikooli õpetaja distantsõppe kogemused

"Loon tunniraami, milles õpilase liikumise viis on vaba ja mina olen vajadusel suunajaks", nii kirjeldab õpetaja Ahti Sepsivart, kuidas hoida ja säilitada lastes huvi õppimise vastu, ka distantsõppel. Lilleoru Põhikooli kommunikatsioonitiim usutles Ahtit distantsõppe ja õpetamise teemal üldisemalt. 

Kuidas oled õpilastele koostanud tunniülesandeid distantsõppel?

Kuna õpilased õpivad praegu kodus ja olen neile kättesaadav vaid virtuaalselt, siis annan võimalikult lihtsasti ülesehitatud ülesandeid. Ülesandeid on ka selliseid, milles õpilane saab ise valida konkreetsema suuna laiemast teemast. Näiteks ühes kodutöös võisid õpilased ise valida maismaalooma, keda nad veel ei tunne. Looma tuli võimalikult täpselt joonistada ja kirjeldada. Juba see annab tagasisidet õpilase huvidest.

Ülesanded peaksid vastama õpilase võimekusele. Töö käigus saab õpetaja teada, millised on laste võimed.

Iga koolipäeva lõpus kirjutavad õpilased eneseanalüüsi. See on ka heaks tagasisideks õpetajale, aga peamine on panna õpilast paremini endaga toimuvat märkama. 

Kas oled distantsõppe aja jooksul avastanud midagi uut, mida võiks kasutusse võtta ka koolis õpetades?

Jah, näiteks kunstitundides võiksime harjutada kunstialaste äppide kasutamist, nii tekib vähem erinevaid ülejääke ja õpitakse orienteeruma virtuaalmaailmas, mis on tegelikult heaks abivahendiks. Selline mitmekülgne lähenemine õppimisel ainult rikastab.

Praegu kasutame õpilastega suhtlemisel Skype'i ja nad kasutavad seda väga oskuslikult. 

Kuidas on kõike seda vastu võtnud vanemad?

Osa vanemaid on andnud positiivset tagasisidet- lapsed saavad hakkama ja on õnnelikud. Vanemad peavad paratamatult kodus last suunama ja toetama. Koolis teevad selle töö ära õpetajad, kes on pidevalt nende kõrval. Kui on mitu klassi, siis on keeruline olla kõigi jaoks alati kättesaadav.

Arvan, et paljud vanemad saavad nüüd teada, milline on lapse võimekus ja töökoormus. Vanemad näevad lapse julgust, samas ka ebakindlust. See on peredele hea võimalus üksteist veel paremini tundma õppida.

Kas distantsõpe võikski olla tuleviku õppemeetod?

Nii ja naa. Esimese ja teise klassi õpilased vajavad õppimisel rohkem juhendamist ja tuge. Kolmanda ja vanemate klasside õpilastel võib see täitsa toimida. Praeguses olukorras tuleb see ka selgelt välja: vanemad õpilased on elavamad suhtlejad, kärmemad ülesannete lahendajad, kuna neil on rohkem kogemusi. 

Kuidas siis õpilastele meeldib õppida?

Kõige olulisem on huvi. Kui see on olemas, siis võib õppida ükskõik mida ja saada selles meistriks. Huvi tekitamine on õpetaja jaoks suur väljakutse. Loon tunniraami, milles õpilase liikumise viis on vaba ja mina olen vajadusel suunajaks. Toetan õpilases huvi avastamist, et tekiks tahe, uudishimu, rõõmsus, inspiratsioon, ettevõtlikkus ja järvepidevus.  

Mis on õpetaja vabadus ja vastutus?

Õpetaja vabadus ja vastutus on olla iseendana. Olen ise oma emotsioonide ja tegude eest vastutaja. Negatiivsuse tekkimisel vabanen sellest ja nii säilib minu rahulolu. 

Mida praegune olukord võib luua?

Praegune olukord nõuab kohanemisoskust ja aktsepteerimist.

Aitab inimestel ärgata. Aitab paremini näha, mis peitub nende sisemaailmas ja paneb otsima lahendusi.

Lisa kommentaar

Email again: