Kommenteeri

Koolitunnid kivide ja puude vahel ehk õuesõpe

Õuesõpe on vahva õppevorm, mis on Lilleoru Põhikooli õpilastele igapäevane nähtus lisaks klassiruumitundidele. Selle eesmärgiks on viia õppimine loodusesse ning kasutada ära selles olemasolevat - mets, maastik, veekogud jne. Lisaks annab see lastele võimaluse nende loomupärase vajaduse täitmiseks - aktiivne liikumine.
Õues õppimisel on pakkuda väga palju positiivset, mida klassiruumis alati edasi anda ei saa. Esimese ja teise klassi õpetaja Jaanika Peeba sõnul on õueõppe eelis klassiruumitunni ees see, et lapsed ei märkagi, et tegu on tunniga. Liikumine ja maailma avastamine on nende jaoks loomulik ja ei väsita erinevalt pikaajalisele pingisistumisele. Lapsed märkavad, leiavad, uurivad ja süvenevad ümbritsevasse. Nad õpivad läbi kõigi meelte ja koguvad tarkust oma isiklike kogemuste kaudu.

Kuidas näeb välja õppetöö Lilleoru Põhikoolis igapäevaselt? Lisaks tavapärasele klassiruumis tarkuse omandamisele veedavad meie õpilased koolipäeva jooksul õues vähemalt kaks tundi, soojemal ajal rohkem. Selle sisse kuulub nii igapäevane matk kooli, osa üldõpetuse tundidest, vahetunnid ja loomulikult vabamängu aeg. Kui jooksmine ja kivide-okste tassimine ei paku piisavalt väljakutseid, saavad õpilased oma füüsilised oskused proovile panna ka metsas asuvas seikluspargis, mille ehitasid Lilleoru kogukonna liikmed koos koolilaste isadega.

Õues õppimine on päeva loomulik osa ja annab lastele vabaduse ja liikumise. Lapsed avastavad, mida nad suudavad, julgevad ja oskavad. Õpetaja on laste jaoks olemas, kuid enamasti avastavad õpilased ise. Õpetaja roll on aidata märgata, hoida tunniteema fookuses ja lubada õpilastel endil õppida. Vajadusel ka korrigeerida. Loodusõpetuse tunnid toimuvadki Lilleorus põhiliselt õues, samas osa tegevusi jääb siiski ka klassiruumi. Peame oskama oma teadmisi ja küsimusi ka kirja panna ja kirjutatut lugeda. Selleks on vaja vahendeid, mida on oluliselt lihtsam pakkuda klassiruumis - nii kirjeldab õpetaja Jaanika koolitunde õues.

Looduses toimuva tunni ettevalmistamine ja läbiviimine on huvitav ka õpetajale. Iga tund ja ettevalmistuse aeg on erinev. Õpetajat ennast ajab naerma asjaolu, et kui vahel on ettevalmistusele kulunud mitu tundi, siis lapsed on nii kiired, et eesmärk saavutatakse 10 minutiga. Õpetajana peab alati olema varuks plaan B, C ja üldiselt ka D.

Õuesõppega soovime lastes arendada tähelepanelikkust, probleemide lahendamist, koostööoskust, ümbritseva looduse mõistmist ja hoidmist ning armastust ja tänulikkust selle vastu. Väljas õppimine ei rikasta mitte ainult õpilaste päeva, vaid on ka hea vaheldus õpetajatele ning värskendab sagedast arusaamist õppimisest - laps omandab teadmisi ja kogemusi kõikide tema päeva täitvate tegemiste käigus.


Grete Garmai

Lisa kommentaar

Email again: