Kommenteeri

Õnnelik ja õpihimuline koduõppe laps

Paljud vanemad ja ka õpetajad ei ole koduõppega kokku puutunud ning neil on hirm tundmatu ees. Lilleoru põhikool pakub koduõpet juba neljandat aastat. Koduõppe lapsele on õpetajaks tema kõige lähem inimene - tihti kas ema või isa, keda toetavad kooliõpetajad oma pädevusega.

Jagame viie pere koduõppe kogemust, kes justkui ühest suust kinnitavad, et neil on kodus õnnelik ja õpihimuline laps. Pered soovivad inspireerida ja julgustada ka teisi lapsevanemaid valima oma lapsele tema vajadustest lähtuvat õpiteed.

Millistel põhjustel on Lilleoru kooli pered otsustanud koduõppe kasuks?

Birgit:

Meie pere valis koduõppe lapse tervise, suurema pere läheduse, personaalse tähelepanu, spetsiaalselt lapse vajadustele kohandatud õppekava ja teiste põhjuste pärast. Koduõpe võimaldab meil teha intensiivsemaid ja efektiivsemad õppetunde, samas jätab lapsele rohkem aega oma huvialadega tegelemiseks, enda isikupära avastamiseks ning arendamiseks. Loov ajakava kodus pakub suuremat paindlikkust, mis võimaldab lapsel õppida talle sobival ajal ning siis, kui ta on kõige võimekam ja enim keskendunud. Koduõpe annab meile vanematena võimaluse jälgida oma lapse arengut, edusamme ja võimalikke probleemseid kohti ning pakkuda talle sobivaid õppemeetodeid ja tuge.

Krista:

Tahtsime pakkuda lapsele turvalist ja toetavat õpikeskkonda.

Britta:

Kuna meie koduvallas ei ole ühtegi kooli, mis meie põhimõtetega ühtiks, siis otsustasime hoopis koduõppe kasuks.

Liisu:

Meie pere valis koduõppe mitmetel põhjustel. Esiteks on meil eriline laps ja ta vajab seetõttu palju individuaalset lähenemist. Teiseks on meie pereväärtused ja maailmavaade pigem looduslähedased ning väärtustavad inimkontakti ja lähedust, mida on raske pakkuda lapsele, kes õpib päevaõppes. Koduõppes on võimalik anda oma lapsele rohkem praktilisi teadmisi ning teha koos igapäevaseid eluliselt vajaminevaid toimetusi.

Hille:

Meie pere valiku kasuks rääkis elustiil. Sügavamad lätted asuvad aga hoopiski tänases koolisüsteemis, mis ei sobi kokku meie nägemusega hariduse omandamisest. Kuna meil oli võimalus võtta laps koduõppele nii, et üks vanem on pidevalt mentorina olemas, kujunes koduõppele minek väga loomulikult.

Enim tuuakse välja koduõppe paindlikkust, toetavat keskkonda ja personaalselt lapse ning pere vajadustega arvestamist.


Milline oli teie pere kõige suurem hirm seoses koduõppega? Kas ja kuidas see lahenenud on?

Birgit:

Minul emana ei olnud hirme seoses koduõppega. Hirm oli lapse vanaemal, kes ei uskunud täielikult koduõppe toimimisse, kuid kes muutis oma arvamust päris kiiresti, nähes koduõppe positiivset mõju lapse isiklikule arengule, elu- ning õpirõõmule ja tervisele.

Krista:

Eks hirm on olnud ikka, et kuidas me koduõppes hakkama saame. Esimesel aastal oli segadust ja teadmatust rohkem, aga sealt edasi on juba rohkem kogemusi ja kindlustunnet.

Britta:

Minu suurimaks hirmuks oli see, et mu laps jääb rumalaks - ei õpi piisavalt. Ma uurisin palju nii koduõppe kui ka koolisüsteemi kohta ja hirm sai seljatatud. Laps juhib suures osas ise oma õpiteekonda, mina toetan. Üks hirmudest oli ka see, et äkki mu laps ei õpi ära ühiskonna norme - ei õpi teistega arvestama. Ka see hirm ei olnud põhjendatud. Teistega arvestamist õpib meie koduõppe laps pereliikmete, sugulaste, lemmikloomade ja sõpradega. Koduõppe laps sotsialiseerub loomulikul viisil kõikide inimestega, ta ei ole kodus isoleeritud. Lisaks andsime lapsele vaba voli valida endale erinevaid huviringe.

Liisu:

Suuremad hirmud tulevad vahel hooti - see mõte, et äkki ma ei tee või ei tea piisavalt. Siis tasub vaadata oma eesmärke ja seda, mis on juba saavutatud. Lilleoru juures meeldib mulle see, et minu juhendaja on justkui käega katsutav kogu aeg, hea turvaline tunne, et lahendused on lähedal.

Hille:

Isegi, kui otsus on väga kaalutletult tehtud, võib igasuguseid hirme esile kerkida. Enamasti kadusid need koheselt, kui tuletasin endale meelde põhjuseid, miks kodukooliga alustasime.

Lapsevanemad mainivad hirmu õpetajana hakkamasaamise ja lapse hariduse kvaliteedi osas. Hirmud kaovad aga üsna pea ja hea tunne ning positiivsed tulemused ilmnevad suhteliselt kiiresti.

Küsisime lapsevanemate käest, et kas neil oli koduõppe osas varasemalt eelarvamusi. Meeldivalt positiivne uudis on see, et midagi välja ei toodud. Selle õppevormi kohta on piisavalt palju informatsiooni ja erinevate lapsevanemate kogemusi, millele toetuda ja millest õppida.


Mis sinu lapsele koduõppe juures kõige rohkem meeldib? Mida laps välja toob, mille üle rõõmustab ja mida ootab?

Birgit:

Minu koduõppel olevale lapsele meeldib väga, et ta saab olla minuga koos, koos minuga õppida, palju mängida ja puhata. Olen koduõppe vanemana täheldanud, et mängud ja mängimine on ka kooliealiste laste arengule ja heaolule ääretult positiivse mõjuga. Laps ütleb, et kodus õppimine ei ole väsitav ja et kõik saab selgeks palju paremini ja kergemini. Lapsel on võrdluseks ka umbes 8 kuud tavaõppes õppimise kogemust ühes teises Eesti koolis.

Krista:

Lapsele meeldib vahel koolis kohapeal käia, meeldib tore ja toetav koolipere ning kooli aed.

Britta:

Lapsele meeldib väga aeg-ajalt Lilleoru kooli kokkusaamistel käia, tal on seal mitmeid sõpru.

Liisu:

Lapsele meeldib rahulik tempo ja kindlasti see, et paljud õppimised on läbi mängude.

Hille:

Laps rõõmustab enim selle üle, et ta saab ise suunata mida ja kui palju ta päeva jooksul teeb. Siiani ei nimeta ta seda õppimiseks, sest ta loeb, uurib, joonistab ja saab uusi teadmisi pidevalt, mitte kindlal ajal päevas.

Lapsed toovad kõige enam välja õppimise läbi mängude, perega koos olemise, vaba graafiku ja samuti meeldib neile väga Lilleoru koolis kohapeal käia.


Mis toimib koduõppes hästi? Mis on selle suurim pluss? Mis oli teie jaoks sel poolaastal koduõppe korraldamises kõige huvitavam, lihtsam, raskem, üllatavam? Miks?

Birgit:

Koduõppes on päevad stressivabad ja kõik toimib imelises harmoonilises voolamises. Laps saab palju ise avastada ja tal on ka aega ja ruumi leida, uurida ja avastada seda, mis teda ennast päriselt huvitab, sest nii õhkkond, päevakava kui ka õppekava on vabam ning individuaalsema lähenemisega.

Krista:

Koduõppes saan rohkem olla lapsele toeks ja õpet ka looduses läbi viia. Mõni teema ongi lapse jaoks raskem, kuid koos leiame lahenduse. Kõige üllatavam on see, et lapsel endal on tahe õppida ja lahendada erinevaid ülesandeid.

Britta:

Koduõppe suurim pluss on see, et iga pere saab anda õppele just sellise vormi nagu neil täpselt vaja on, arvestades nii lapse eripära ja iseloomuga kui ka terve pere dünaamikaga. Minu jaoks on koduõppes kõige tähtsamal kohal olnud oma egoga tegelemine, et lapsega võimuvõitluse pidamise asemel õpiksin lahti laskma oma ideaale ja ootusi. See oli alguses raske ja pidurdas õppeprotsessi, kuid kõik loksus ilusti paika. Koduõppe puhul on kõige ägedam see, et õpe toimub igal pool. Perega saab vabalt reisida ja spontaanseid seiklusi ette võtta. Kõige üllatavam on olnud see, kui laps ise tunneb huvi mõne ülesande vastu või otsustab hakata ise pikki jutustusi kirjutama, et see hiljem raamatuks valmis köita. Kõik need hetked kinnitavad, et liigume õiges suunas.

Liisu:

Kui midagi on lapsele arusaamatu, siis see paistab kohe välja ja saan sellega tegeleda. Vahel ma õpetan enda arvates, kuid siis saan aru, et ta õpib mingites situatsioonides, mis pole õppega seotud, palju rohkem. Raske on jääda lapsevanemaks ja mitte õpetaja olla. Mõnikord tunnen, et koolipäev on üks lõputu ajatu periood, ka nädalavahetustel, siis tuleb jälle pidurit tõmmata ja olla lapsevanem ning mängukaaslane. Puhas rõõm on oma lapsega aega veeta. Suurimaks raskuseks on enesele aja võtmine, et ei tekiks läbipõlemist.

Hille:

Meie jaoks oli suurim pluss asukoha paindlikkus ning ajalise surve puudumine. Me võime teema omandada 10 minutiga või hoopiski ennastunustavalt ''õppida'' ja nii sügavuti minna kui süda lustib. Kõige raskem ja üllatavam ongi rütmide ja õppimise stiili leidmine, sest need on sageli pidevas muutumises.

Koduõppe suurimad plussid on paindlikkus ja individuaalne lähenemine lapsele ning üllatavaim on laste endi tahe õppida.

Küsisime lastevanematelt veel, kui palju aega neil kulub koduõppe korraldamisele. Üldiselt toimub peredel koduõppe korraldamine orgaaniliselt ja vastavalt päevale. Kõige suuremat ettevalmistust nõuab õppekava koostamine, mis on ühekordne tegevus õppeaasta eel, ja õppekava järgimine.  Jooksvalt kulub aega erinevate materjalide otsimisele ja nädala lõpus nädalale tagasivaate koostamisele.

Küsisime ka, kas lapsevanemad soovitaksid Lilleoru kooli koduõppe võimalust oma sõpradele ja tuttavatele.  100% Lilleoru kooli juures koduõppel olevate laste vanematest soovitaksid seda kooli ja õppeviisi ka oma sõpradele-tuttavatele! Kõik vastajad toovad Lilleoru koduõppe eelisena välja sõbraliku ja toetava koolipere.

Kui soovid meie koduõppe korralduse kohta rohkem teada, siis loe siit

Meie kooli koduõppega liitumiseks kirjuta vabas vormis avaldus aadressil:  pohikool@lilleoru.ee 

või võta ühendust koduõppe koordinaatoriga: marika.aalja@lilleoru.ee, tel: 5124183.


                      Lisa kommentaar

Email again: