Kommenteeri

Unicorn Squad - kaasaegne tehnoloogiaõpetus!

Nutiseadmed kui töövahendid, mitte vaid mänguasjad 

 Aastast 2020 on Lilleoru Põhikoolis tegutsenud Unicorn Squad. See on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet. Ettevõtmine sai alguse 2018. aasta sügisel eesmärgiga äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi laste seas läbi praktiliste ülesannete. Unicorn Squad visiooniks on kasvatada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu. Kui esimene lend, mis alustas 2018. aasta septembris Viimsis Miiduranna külas seitseteistkümne lapsega, siis nüüdseks on jõudnud see vahva liikumine juba sadade lasteni üle Eesti ning innustab üha uusi osalejaid pakkudes tasuta vahendite ja juhistega varustatud õppekomplekte. Selle suurepärase töö eest pälvis Unicorn Squad 2020. aastal Aasta Innustaja tiitli, mis on väga suur tunnustus!

Lilleoru Põhikooli Unicorn Squad´i eestvedaja lapsevanem Jan on liikumisega seotud olnud alates aastas 2020, mil andis abistava käe kursuse läbiviimiseks. Ajendiks oli soov näidata lastele kui vahvad ja samas ka vajalikud on loodusteadus, füüsika, meeskonnatöö, loov probleemide lahendamine, automaatika ja tehnoloogia ning mõnikord lihtsalt lõbusad silmaringi laiendavad ülesanded. Noortega on Jan kokku puutunud vahelduva eduga (ennekõike keskkooli ja põhikooli õpilastega) juba keskkooli lõpust ja seda enamasti Junior Achievement Eesti SA kaudu. Ta on osalenud suvekoolide, töötubade ning õpilas- ja minifirmade žürii tegevustes. Noorte ja lastega tegelemine annab Jani sõnul nii lastele kui juhendajale endale niivõrd palju head ja liikuma panevat energiat, millele paremat tulevikku rajada.

See ei ole klassikaline huviring, mis algab septembris ja lõpeb mais, vaid tegutseb kaks korda õppeaastas, kus on kümme kursuse tundi - sügisel ja kevadel. Tunnid toimuvad üks kord nädalas (1,5–2 h) ning iga grupp määrab ise oma tegevuse toimumise päeva ja kellaaja. Igas tunnis (välja arvatud ühe ülesandega Liikumise tund) on üks praktilisema ja teine lõbusama suunitlusega ülesanne. Kindlasti julgustatakse igas tunnis lapsi kaasa rääkima lühidalt teemat puudutavast teooriast, mille kõrvale saab näidetena vaadata ka videosid, näiteks Youtube’ist. 

Unicorn Squad´i tunnis saab proovida tehnoloogiaid, millega varem ei ole kokku puutunud

Teemad, mida käsitleti kahe esimese kursuse jooksul, olid erinevad ning põnevad. Esimesel kursusel keskenduti lava ehitusele ning läbiti etapid, mida selleks vaja on – heli ja selle liikumine, kuidas lava valgustada, kuidas teha digitaalset muusikat, kuidas teha ja kasutada eriefekte, kuidas teha pöördlava ja veel palju muud põnevat. Teisel kursusel käidi läbi sellised valdkonnad nagu elekter, füüsika, robootika, programmeerimine ja lennukid. Kõikides tundides said lapsed teha läbi praktilisi ülesandeid, mis olid põnevad, tähelepanu ja keskendumist nõudvad, ent jätsid ruumi ka loomingulisusele.  

Kui uurida juhendaja käest, mis laste lemmik osa tunnist on, siis ikka see lõbusam pool, kuid leidub ka erandeid ja huvi võib pakkuda ka keerukam/sisulisem ülesanne. Eks see oleneb ka täiesti lapsest ja tunni teemast. Tund on enamasti üles ehitatud kahest osast – esimeses osas on sissejuhatav teoreetiline osa ja keerukam praktiline ülesanne ning peale väikest pausi jätkatakse lihtsama ja lõbusama praktilise ülesandega. Vahest on tunni pikkus veninud 1,5-2h asemel isegi 4h peale. Lapsed näitavad ise suurt huvi üles, kui tulevad pärast kella kolmest pausi tagasi, uurides, mis saab edasi. Kuigi lapsed on erinevad nii nagu nende huvidki - osadele meeldib kunstiline meisterdamine, osadele robotid, droonid ehk siis rohkem tehnika - leidub igale maitsele midagi!

Kursusel osalemine õpetab lastele probleeme ja ülesandeid loovalt lahendama, annab baasteadmised olemasolevatest tehnoloogiatest ning kuidas neid kasutada ja tööle panna/juhtida. Igas tunnis on väga olulisel kohal füüsika - oleme vaadelnud helilaineid (näiteks subwooferile valasime toidukile peale guaššvärve ja vaatasime, kuidas erinevatel sagedustel see käitus), tegime topsitelefone, mille käigus saime teada, kuidas heli edasi liigub võngete kaudu, lapsed ehitasid maailma lihtsaima mootori ja palju muud põnevat. Lisaks praktilistele teadmistele õppivad lapsed tunnis ka meeskonnatööd, sest osade ülesannete täitmisel on vaja kõigi panust. Kindlasti on vaja tähelepanu- ja keskendumisoskust, sest ilma selleta ei pruugi ülesanded hästi välja tulla. Lastele on see tund igati silmaringi avardav ja põnev. 

Tehnoloogiat ei tasu üldse karta, kuna see annab meile väga palju erinevaid võimalusi katsetamiseks, loomiseks ja õppimiseks. Unicorn Squad jätkab kindlasti oma liikumist Lilleoru Põhikoolis, leides vahvaid ja õpetlikke väljakutseid meie kooli õpilastele. Lisainformatsiooni Unicorn Squad liikumise ja nende toredate ürituste kohta leiab nende Facebookist.

https://www.facebook.com/groups/999115247090286


Lisa kommentaar

Email again: