Kommenteeri

Lilleoru Põhikool on kogupäevakool

Kogupäevakoolideks peetakse koole, millel on vastav kogupäeva programm, kus õppetöö kestab tavapärasest kauem ning tava- ja huviõpe on omavahel üheks tervikuks seotud. Õppe kavandamine ja ajakasutus on paindlikumad, ainetunnid vahelduvad liikumise, iseseisva õppimise ja huviharidusega, mis aitab tagada õpilastele suuremat heaolu koolis. Kogupäevakool aitab saavutada paremaid õppetulemusi, kuna kasutatav õppeprogramm on vaheldusrikkam ning huvitavam ja aitab hoida laste motivatsiooni kõrgemal.
Lilleoru Põhikoolis on õppekavajärgne õppimine ja huvitegevus ühendatud üheks tervikuks. Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata meie koolis, kus nad saavad lõpetada pooleliolevad kodutööd, osaleda erinevates tegevustes ja jääb aega ka sõpradega mängimiseks.

Tavaliselt veedavad lapsed 5-7 tundi klassipingis ning pärast seda lähevad trenni või huviringi. Kogupäevakoolis on juba ainetunnid, liikumine ja huviharidus vaheldusrikkalt ühendatud, see aitab säästa laste ja lapsevanemate aega, sest lapsi ei pea transportima ühest huviringist teise. Nii saab laps rahulikult osaleda oma lemmiktegevustes ja lapsevanem saab edukalt lõpetada igapäevased toimingud. Õhtul, kodus olles, saavad lapsed veeta vanematega kvaliteetaega, õppe- ja huvitegevused on juba eelnevalt tehtud.

Koolipäevad Lilleoru Põhikoolis on toredad, mängulised ja vaheldusrikkad. Meie päev algab matkaga kell 10 ja lõpeb bussile minekuga kell 16.00. Õppetegevus koos lõuna ja puhkepausidega on planeeritud ajavahemikku 10.00-14.30. Alates 14.30 on lastel vabamängu aeg õues, meisterdamine ja joonistamine klassiruumis, keraamikaga tegelemine, õhtueine ning väga meeleolukad ühised tagaajamismängud kooli saalis. Kui laps on koolist eemal olnud, saab ta kasutada seda aega õpetajaga järele õppimiseks. Päeva võtame kokku ühise vestlusringi ja lõdvestusega.

Kolmapäeva pealelõunad on meil külaliste päralt. Põnevaid pallimänge on käinud õpetamas tippvõrkpallur, isad-emad on käinud õpetamas robootikat ja kunsti. Lilleoru Põhikoolis toimub ka HK Unicorn Squadi tehnoloogia kursus, milles on lõimitud kunst, tööõpetus, loodusõpetus, muusika. Pärast tunde on meil alati toimumas midagi huvitavat ja toredat, mis lisab laste päeva veel rohkem rõõmu.

Meie eesmärgiks on luua koolis mitmekülgne keskkond, mis ei mööduks ühe pika päevana koolipingis istudes, vaid võimaldaks haridust omandada huvidest lähtuvalt, rohkem liikudes nii toas kui õues ning puhates ja mängides.

Grete Garmai

Kasutatud materjal
https://opleht.ee/2018/08/kogupaevakool-kui-nuudisaegne-voimalus-laste-kooliroomu-suurendada/

https://www.google.com/amp/s/ajalehttondu.wordpress.com/2018/02/07/koolipaev-uut-moodi-kogupaevakool/amp/

Lisa kommentaar

Email again: